PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

 

 

Celovita projektna dokumentacija, vsebuje naslednje NAČRTE:

 • VODILNA MAPA

  • urbanizem - lega objekta na zemljišču, velikost objekta, odmiki, komunalni priključki, pridobitev vseh potrebnih soglasij...
 •  

 • ARHITEKTURA

  • arhitekturna zasnova objekta, popisi del s predračunom

   

 • GRADBENIE KONSTRUKCIJE - STATIKA

  • statični izračun, armaturni načrti

   

 • ELEKTRO INŠTALACIJE

 • STROJNIE INŠTALACIJE

  • notranja inštalacija vodovoda, kanalizacije, ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije
 •  

 • TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE

 • NAČRT RUŠITVE

 • GRADBENA FIZIKA

 • ELABORAT POŽARNE VARNOSTI


Za vas pridobimo tudi:

 • VSE POTREBNE PROJEKTNE POGOJE

 • LOKACIJSKO INFORMACIJO

 • SOGLASJA K PROJEKTNIM REŠITVAM

 • GEODETSKI POSNETEK TERENA

 • GEOMEHANSKO POROČILO

 • ZEMLJIŠKOKNJIŽNI IZPISEK

 • NAČRT PARCELE

 • GRADBENO DOVOLJENJE PRI UPRAVNI ENOTI