POSLOVNI OBJEKTI:

Izdelamo vam projekte za:

 • proizvodne hale,
 • skladišča,
 • trgovine,
 • gostišča,
 • banke,
 • šole,
 • vrtce...

Projektna dokumentacija se izdela kot sklop posameznih načrtov, glede na vrsto in namembnost objekta, ki je predmet projektiranja. Ti načrti so:

 • načrt arhitekture, notranje opreme
 • načrt gradbenih konstrukcij
 • načrt električnuh inštalacij in električne opreme
 • načrt strojnih inštalacij in strojne opreme
 • in drugi načrti